Datum:
Participacija:
Plate u slučaju blokade:
Fond:
23.09.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 23.09.2023.xlsx


22.09.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 22.09.2023.xlsx


20.09.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 20.09.2023.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 20.09.23.xlsx

19.09.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 19.09.2023.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 19.09.23.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 19.09.2023.xlsx
18.09.2023.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 18.09.23.xlsx

15.09.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 15.09.2023.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 15.09.2023.xlsx
14.09.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 14.09.2023.xlsx


12.09.2023.

stanje sredstava na dan-FOND 12.09.2023.xlsx
09.09.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 09.09.2023.xlsx


08.09.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 08.09.2023.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 08.09.2023.xlsx
07.09.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 07.09.2023.xlsx


06.09.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 06.09.2023.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 06.09.23.xlsx

05.09.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 05.09.2023.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 05.09.2023.xlsx
04.09.2023.


stanje sredstava na dan-FOND 04.09.2023.xlsx
02.09.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 02.09.2023.xlsx


01.09.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 01.09.2023.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 01.09.23.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 01.09.2023.xlsx
29.08.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 29.08.2023.xlsx


28.08.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 28.08.2023.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 28.08.2023.xlsx
26.08.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 26.08.2023.xlsx


25.08.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 25.08.2023.xlsx


24.08.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 24.08.2023.xlsx


22.08.2023.

19.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 19.08.2023.xlsx

18.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 18.08.2023.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 18.08.2023.xlsx
17.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 17.08.2023.xlsx

16.08.2023.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 16.08.23.xlsx
15.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 15.08.2023.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 15.08.2023.xlsx
14.08.2023.
stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 14.08.2023.xlsx

10.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 10.08.2023.xlsx

09.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 09.08.2023.xlsxstanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 09.08.23.xlsxstanje sredstava na dan-FOND 09.08.2023.xlsx
08.08.2023.

05.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 05.08.2023.xlsx

04.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 04.08.2023.xlsx

03.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 03.08.2023.xlsx

02.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 02.08.2023.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 02.08.2023.xlsx
01.08.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 01.08.2023.xlsxstanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 01.08.23.xlsx
31.07.2023.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 31.07.23.xlsxstanje sredstava na dan-FOND 31.07.2023.xlsx
26.07.2023.

25.07.2023.

24.07.2023.

22.07.2023.

21.07.2023.
19.07.2023.

18.07.2023.

17.07.2023.
15.07.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 15.07.2023.xlsx

14.07.2023.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 14.07.2023.xlsx

12.07.2023.


11.07.2023.


07.07.2023.

06.07.2023.
04.07.2023.


03.07.2023.