1. Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme, na zameni zaposlene koja je upućena na specijalizaciju, i to:

- Doktor medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, hitnu medicinsku pomoć, kućno lečenje i polivalentnu patronažu – 1 (jedan ) izvršilac. 

Oglas za prijem u radni odnos.docx