Дом Здравља самостално послује од фебруара 2007. године.

Општина Рековац спада у групу најнеразвијенијих општина у Србији. На  територији површине 366 км2 настањено је око 11000 становника у 32 насељена места, мале густине насељености.

Становништво се углавном бави пољопривредом, а преко 30% становништва је старости преко 65 година.

Удаљеност већих градова од Рековца је око 30 км, а од појединих села и  до 70 км.

Све су то отежавајуће околности за правилно и несметано  функционисање Дома Здравља...

Укупан број запослених је 80, од чега 15 лекара , 1 доктор стоматологије, 45 здравствених радника са средњом или вишом стручном спремом и 18 немедицинских радника.

Од јануара 2013. године Дом здравља Рековац је акредитована здравствена установа.

Контакт:

 

Др Јохана Јоханесона б.б.

381 (35) 84 11 440

domzdravljarekovac@mts.rs