Служба за здравствену заштиту одраслог становништва

Специјалистичко-консултативне службе

Служба за здравствену заштиту деце

Служба за здравствену заштиту

жена

Служба за лабораторијску

дијагностику

Служба поливалентне патронаже

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Службу за РТГ и ултразвучну дијагностику

Служба за финансијско-економске и правне послове

Техничка и служба санитетског превоза

Контакт:

 

Др Јохана Јоханесона б.б.

381 (35) 84 11 440

domzdravljarekovac@mts.rs