NAJAVA PREVENTIVNIH PREGLEDA ZA NEDELJU 26. MAJ 2024. OD 08-17 SATI

Ministarstvo zdravlja nastavlja sa organizacijom besplatnih preventivnih pregleda u preko 160 zdravstvenih ustanova širom zemlje. 

Ovoj akciji se, kao i do sada, pridružuje i Dom zdravlja Rekovac. Zainteresovani građani, će u nedelju, 26. maja, od 08 do 17 sati, moći da dobiju sledeće usluge:

  • merenje krvnog pritiska;
  • EKG pregled (na opštoj praksi );
  • određivanje krvne slike i uzorkovanje krvi za analize hormona štitaste žlezde (FT3,FT4,TSH ) i za tumor marker prostate (PSA ) u laboratoriji, poželjno je doći od 08-12 sati;
  • preventivne preglede pluća od strane pneumoftiziologa, sa mogućnošću rentgengrafije pluća. Preporuka je da na ovu vrstu pregleda dođu osobe starije od 50 godina i osobe sa pušačkim stažom dužim od 30 godina, u ATD, I sprat;
  • preventivne preglede pedijatra u cilju rane dijagnostike deformiteta kičme,tabana i ostalih delova koštanozglobnog sistema dece, na pedijatriji;

NAPOMENA: O laboratorijskim rezultatima hormona štitaste žlezde i tumor markera prostate, koji su izvan opsega normalnih vrednosti, pacijenti će biti obavešteni u ponedeljak. Svi ostali pacijenti, čiji su rezultati dobri, iste mogu podići u utorak 28.maja u laboratoriji od 13-14 sati ili kod svog izabranog lekara pri narednoj poseti. Na preglede mogu doći i građani sa overenom i neoverenom zdravstvenom karticom.

Iz Doma zdravlja Rekovac poručujemo: ODAZOVITE SE NA BESPLATNE PREVENTIVNE PREGLEDE, JER PREVENCIJA JE JEDINI PRAVI NAČIN ZA RANO OTKRIVANJE BOLESTI, PRAVOVREMENO ZAPOČINJANJE LEČENJA, SA ŠTO MANJE POSLEDICA I INVALIDITETA.