Dom zdravlja Rekovac samostalno posluje od februara 2007. godine.

Opština Rekovac spada u grupu najnerazvijenijih opština u Srbiji. Na teritoriji površine 366 km2 nastanjeno je oko 8000 stanovnika u 32 naseljena mesta, male gustine naseljenosti.

Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, a preko 30% stanovništva je starosti preko 65 godina.

Udaljenost većih gradova od Rekovca je oko 30 km, a od pojedinih sela i do 70 km.

Sve su to otežavajuće okolnosti za pravilno i nesmetano funkcionisanje Doma zdravlja Rekovac.

Ukupan broj zaposlenih je 88, od čega 16 lekara , 1 doktor stomatologije, 46 zdravstvenih radnika sa srednjom ili višom stručnom spremom i 25 nemedicinskih radnika.

Naša misija je da svoju delatnost zasnivamo na unapređivanju zdravlja svih naših sugrađana, pružanjem kvalitetnih i efikasnih zdravstvenih usluga,sa ciljem obezbeđivanja dužeg i kvalitetnijeg života.

Naša vizija je da kontinuiranim pružanjem kvalitetne primarne zdravstvene zaštite, uz podršku specijalističko-konsultativnih službi i stalnim zdravstveno-edukativnim radom na terenu, postanemo primer dobre prakse u pružanju zdravstvene zaštite u ruralnoj sredini i privredno,ekonomski i demografski ugroženom području. Pružaćemo kvalitetne i ekonomski isplative usluge svim građanima bez obzira na njihov socijalni status.