NAJAVA PREVENTIVNIH PREGLEDA

Po odluci Ministarstva zdravlja, nastavlja se sprovođenje preventivnih pregleda u svim zdravstvenim ustanovama u zemlji, u nedelju 16. juna od 08 - 17h.

DZ Rekovac će i ovog puta uzeti aktivno učešće u ovoj akciji. Akcenat se stavlja na sledeće vrste pregleda:

●U Odseku laboratorijske dijagnostike pacijenti će moći da daju krv za sledeće analize: KKS, GLIKEMIJA (radiće se u DZ), CEA, CA 19-9 (opšti i tumor marker debelog creva, uzorkovaće se u našoj laboratoriji, radiće se u OB Jagodina). 

Uzorkovanje krvi će se vršiti od 08 - 14h.

O laboratorijskim rezultatima, koji odstupaju od normalnih vrednosti, pacijent će biti obavešten telefonskim putem u roku od 2 dana, sa jasno datim instrukcijama o daljem postupanju. Laboratorijske rezultate, koji su u granicama referentnih vrednosti, možete preuzeti kod Vaših izabranih lekara pri narednoj poseti.

●U Službi opšte medicine možete dobiti uslugu merenja krvnog pritiska, kao i pregleda mladeža. Za slučaj sumnjivih mladeža, pacijenti će biti upućeni nadležnom dermatovenerologu OB Jagodina.

●U Ultrazvučnom kabinetu takođe od 08 - 17h, pacijenti će moći da dobiju uslugu ultrazvučnog pregleda abdomena.

●U Odseku za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece radiće pedijatar za usluge preventivnog, sistematskog pregleda, kao i za preglede kičme, stopala, krvnog pritiska i glikemije kod dece. ︎

Preventiva je jedini pravi put u ranom otkrivanju bolesti, pravovremenom lečenju i sprečavanju komplikacija. 

Pružimo šansu svom zdravlju!