XXXIV NDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE
„DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT“
MREŽA INSTITUTA/ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE U REPUBLICI SRBIJI
STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

RASPISUJU KONKURS

za izbor najbolјeg literarnog sastava i likovnog rada na temu:

„ČUVAM SVOJE ZDRAVLjE, PONOSIM SE OSMEHOM“ U periodu od  13. do 19. maja 2024. godine na teritoriji Srbije obeležava se XXXIV Nedelјa zdravlјa usta i zuba pod sloganom „ČUVAM SVOJE ZDRAVLjE, PONOSIM SE OSMEHOM“. Cilј ovogodišnje kampanje je prosvećivanje opšte populacije o značaju i načinima očuvanja oralnog zdravlјa. U okviru Nedelјe zdravlјa usta i zuba  naglašava se povezanost oralnog i opšteg zdravlјa, kao i značaj oralnog zdravlјa za svakodnevne aktivnosti kao što su govor i smeh.  U okviru Kampanje se organizuje konkurs za izbor najbolјih literarnih sastava i likovnih radova. Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilј konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u vrtićima i osnovnim školama na temu oralnog zdravlјa i edukuju deca o značaju i načinima očuvanja zdravlјa usta i zuba, naročito u okviru porodice i uslovima koje ona omogućava. Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po tri najbolјa likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolјa literarna i likovna rada u kategoriji učenika - uzrast I IV razred osnovne škole i V-VIII razred. Radovi se dostavlјaju okružnom zavodu/institutu za javno zdravlјe, Centar za promociju zdravlјa do 19. maja 2024. godine, sa naznakom „Za konkurs XXIX Nedelјa zdravlјa usta i zuba“.
Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5. Najbolјi likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim dostavlјeni Institutu za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ do 28. maja 2024. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolјi dečiji rad na temu ovogodišnje Kampanje. Najbolјi radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou, postavlјeni na sajt Instituta za javno zdravlјe Srbije i prezentovani na simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Radovi se neće vraćati već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilјu kontinuirane promocije zdravlјa usta i zuba među opštom populacijom (slanjem radova škole i autori se saglašavaju sa napisanim načinima korišćenja). Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najbolјih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolјi radovi sa prošlogodišnjeg konkursa dostupni su na sledećem linku https://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Rezultati2.pdf