ZAPOŠLJAVANJE NAJUSPEŠNIJIH DIPLOMACA

U okviru „Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola“, koji je Ministarstvo zdravlja pokrenulo 2018. godine, u utorak 28. maja najboljih 100 diplomaca državnih medicinskih fakulteta (Priština, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd) dobilo je posao u nekoj od zdravstvenih ustanova i priliku za stručno usavršavanje, kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije.

Među 100 najboljih diplomaca je i Anđela Prodanović (Belušić), koja se odlučila za Dom zdravlja Rekovac.