Datum:
Participacija:
Plate u slučaju blokade:
Fond:
16.04.2024.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 16.04.24.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 16.04.2024.xlsx
13.04.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 13.04.2024.xlsx


12.04.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 12.04.2024.xlsx


11.04.2024stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 11.04.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 11.04.2024.xlsx
08.04.2024.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 08.04.24.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 08.04.2024.xlsx
06.04.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 06.04.2024.xlsx


05.04.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 05.04.2024.xlsx


03.04.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 03.04.2024.xlsx


02.04.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 02.04.2024.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 02.04.24.xlsx

01.04.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 01.04.2024.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 01.04.24.xlsx

29.03.2024.

stanje sredstava na dan-FOND 29.03.2024.xlsx
28.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 28.03.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 28.03.2024.xlsx
27.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 27.03.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 27.03.2024.xlsx
26.03.2024.

stanje sredstava na dan-FOND 26.03.2024.xlsx
21.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 21.03.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 21.03.2024.xlsx
20.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 20.03.2024.xlsx


19.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 19.03.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 19.03.2024.xlsx
18.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 18.03.2024.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 18.03.24.xlsx

15.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 15.03.2024.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 15.03.24.xlsx

14.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 14.03.2024.xlsx


09.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 09.03.2024.xlsx


08.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 08.03.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 08.03.2024.xlsx
07.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 07.03.2024.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 07.03.24.xlsx

06.03.2024.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 06.03.24.xlsx

05.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 05.03.2024.xlsx


04.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 04.03.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 04.03.2024.xlsx
02.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 02.03.2024.xlsx


01.03.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 01.03.2024.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 01.03.24.xlsx

29.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 29.02.2024.xlsx


28.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 28.02.2024.xlsx


27.02.2024.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 27.02.24.xlsx
stanje sredstava na dan-FOND 27.02.2024.xlsx
23.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 23.02.2024.xlsx

.
22.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 22.02.2024.xlsx


21.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 21.02.2024.xlsx


20.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 20.02.2024.xlsx


19.02.2024.
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 19.02.24.xlsx

15.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 15.02.2024.xlsx


14.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 14.02.2024.xlsx


10.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 10.02.2024.xlsx


09.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 09.02.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 09.02.2024.xlsx
08.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 08.02.2024.xlsx


07.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 07.02.2024.xlsx


06.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 06.02.2024.xlsx

stanje sredstava na dan-FOND 06.02.2024.xlsx
05.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 05.02.2024.xlsx


02.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 02.02.2024.xlsx


01.02.2024.stanje sredstava na dan-PARTICIPACIJA 01.02.2024.xlsx
stanje sredstava na dan-PLATE U SLUCAJU BLOKADE 01.02.24.xlsx