Finasijski plan za 2020. godinu:

FP 2020.pdf


Finasijski plan za 2021. godinu:

FP 2021.pdf


Finasijski plan za 2022. godinu:

FP 2022.pdf

ll rebalans 2022.pdf


Finasijski plan za 2023. godinu:

FP 2023.pdf


Finasijski plan za 2024. godinu:
FP 2024.pdf
16.01.2024.