Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme, na period do 31.08.2024. godine, po instrukciji Ministarstva zdravlja:

- Medicinska sestra-tehničar pedijatrijskog smera u ambulanti za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Doma zdravlja Rekovac – 1 izvršilac.

Oglas za posao_Medicinsko-pedijatrijska sestra.pdf


Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme na period do 31.08.2024. godine, po instrukciji Ministarstva zdravlja:

- Referent za finansijsko-računovodstvene poslove – 1 izvršilac.

Oglas za posao_Referent za finansijsko-računovodstvene poslove.pdf


Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom, na određeno vreme, naperiod do 31.08.2024. godine, po instrukciji Ministarstva zdravlja:

- Spremačica – 1 izvršilac.

Oglas za posao_Spremačica.pdf


Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom, na određeno vreme, na zameni zaposlene koja je upućena na specijalizaciju:

- Doktor medicine – 1 izvršilac.

Oglas za posao_Doktor medicine.pdf