Odeljenje opšte medicine

Osoblje:

1. Snežana Stojanović, dr spec izabrani lekar za odrasle;

2. Goran Nešić, dr med izabrani lekar za odrasle - šef odeljenja opšte medicine

3. Danka Vranić, dr spec izabrani lekar za odrasle;

4. Nada Stanković, dr medicine izabrani lekar za odrasle;

5. Ana Nešović, dr medicine izabrani lekar za odrasle;

6. Biljana Milikić Simović, dr medicine – na specijalizaciji;

7. Jelena Vukićević, viša med. sestra;

8. Marijana Lukić, med. sestra;

9. Jasmina Antić, med. sestra;

10. Violeta Đorđević, med. sestra;

11. Biserka Bojković, med. sestra;

12. Jelena Milošević,  med. sestra;

13. Jasminka Jelić, med. sestra;

14. Zorica Mihajlović, med. sestra;

15. Lela Mitrović, med. sestra;

16. Dragana Ristić, med. sestra;
Radno vreme
Broj telefona
ponedeljak - petak:
7:00h - 20:00h
(035) 8100 - 124
subota:
7:00h - 17:00h
nedelja:
7:00h - 17:00h