Odeljenje opšte medicine

Osoblje:

1. Snežana Stojanović, dr spec izabrani lekar za odrasle;

2. Goran Nešić, dr med izabrani lekar za odrasle - šef odeljenja opšte medicine

3. Danka Vranić, dr spec izabrani lekar za odrasle;

4. Nada Stanković, dr medicine izabrani lekar za odrasle;

5. Ana Nešović, dr medicine izabrani lekar za odrasle – na specijalizaciji;

6. Biljana Milikić Simović, dr medicine izabrani lekar za odrasle – na specijalizaciji;

7. Marija Milosavljević, dr medicine izabrani lekar za odrasle;

8. Anđela Prodanović, dr medicine izabrani lekar za odrasle;

9. Jelena Vukićević, viša med. sestra;

10. Igor Jevremović, viši med. tehničar;

11. Marijana Lukić, med. sestra;

12. Jasmina Antić, med. sestra;

13. Violeta Đorđević, med. sestra;

14. Biserka Bojković, med. sestra;

15. Jelena Milošević,  med. sestra;

16. Jasminka Jelić, med. sestra;

17. Zorica Mihajlović, med. sestra;

18. Lela Mitrović, med. sestra;

19. Dragana Ristić, med. sestra;

20. Jelena Nešković, med. sestra;

21. Jelana Stanojević, med. sestra;

22. Cvetana Simić, med. sestra;

23. Anđela Stevanović, med. sestra;

24. Zorica Radivojević, med. sestra;

25. Milena Đorđević, med. sestra;
Radno vreme
Broj telefona
ponedeljak - petak:
7:00h - 20:00h
(035) 8100 - 124
subota:
7:00h - 17:00h
nedelja:
7:00h - 17:00h