Odsek kućnog lečenja

Osoblje:

1. Milisav Vulović, med. tehničar;
2. Bojan Mihajlović, med. tehničar;Radno vreme
Broj telefona
07h - 14h
(035) 8410-024
(035) 8100-124