Odsek za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu

Osoblje:

1. Svetlana Popović, dr spec pneumoftiziologije;

2. Juliana Višnjić, med. sestra;Radno vremeBroj telefona
07h -14h
(035) 8100-441