Odsek za radiološku delatnost

Osoblje:

1. Dušan Mihajlović, viši radiološki tehničar;

2. Jelena Vukojičić, viši radiološki tehničar;Radno vreme
Brojevi telefona
07:00h - 13:00h / 13:00h - 19:00h
(035) 8100-202