Odsek za zdravstvenu zaštitu žena

Osoblje:

1. Predrag Miloradović, dr spec ginekologije izabrani lekar za žene;

2. Aleksandra Jovanović, ginekološko akušerska sestra-babica;

3. Marija Mihajlović, ginekološko akušerska sestra-babica;

4. Evka Vukojičić, med. sestra;Radno vreme
Broj telefona
07:00h - 14:00h
(035) 8100-524