Odsek za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

Osoblje:

1. Danijela Ilić, dr spec pedijatrije izabrani lekar za decu;

2. Mirjana Jakovljević, pedijatrijska sestra;

3. Verica Čardić, med. sestra;Radno vreme
Broj telefona
07:00h - 15:00h
(035) 8411-304