Služba za pravne, ekonomsko–finansijske, tehničke i druge slične poslove

Osoblje:
Odsek za pravne poslove
1. Marija Jevtić- Keljević, dipl pravnik, rukovodilac odseka; / Milica Vasić dipl pravnik - master

(035) 8411-440
pravnadomzdravljarekovac@gmail.com
2. Sanja Mihajlović, samostalni pravni saradnik;


Odsek za ekonomsko-finansijske poslove
3. Maja Vulović, dipl ekonomista, rukovodilac odseka;

(035) 8411-328
finansijedomzdravljarekovac@gmail.com
4. Vesna Popović, samostalni finansijsko računovodstveni saradnik;

5. Jugoslav Paunović, referent za finansijsko-ekonomske poslove;

6. Milica Žunjić, referent za finansijsko-ekonomske poslove;


Tehnički poslovi
7. Nenad Stojanović, inženjer za računarske mreže

nenad.stojanovic@dzrekovac.rs
8. Živomir Mihajlović, ekonom


9. Aleksandar Petrović, domar

10. Danijela Brkić, spremačica

11. Biljana Ivanović, spremačica

12. Dijana Vlašković, spremačica

13. Mirjana Stojanović, spremačica